Träningsorientering vid Görväln 2019-09-03

Mellanbanan

Data för Lars-Åke A

Data Stefan G

Kommer senare?

Data för Olle H

Kommer senare?

OL-plot*

Korta banan

Data för Karin D

Data för Olle G

Data för Jonny S

Jämförelse

OL-plot*

Not:OBS! Java fungerar inte i Firefox (från och med version 52) och inte i Microsoft Edge.
Använd Internet Explorer (Windows) eller Safari (Mac OS X) för att se OL-plottarna.

Tillbaka till loggöversikten


2019-09-05