Finnkampen vid Kvarnb (Finland) 2009-09-26

Data för Lars-Åke A (korta banan)

Data för Bo G (mellanbanan)

Data för Johan S (långa banan)

Data för Lars J (långa banan)

Jämförelse (långa banan)

OL-plot

Tillbaka till loggöversikten